รับทำระบบ CODEX GMP

จัดทำระบบ CODEX GMP มาตรฐานพื้นฐานที่สำคัญในการควบคุมและผลิตอาหารอย่างปลอดภัย (Good Manufacturing Practice)

CODEX GMP เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตาม โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

บริษัทไทย ควอลิตี้ แอดวานซ์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2910 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา ท่านจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของเรา

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน 1-50 คน
45,000.- ( 6 MAN-DAY )

ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางและ VAT 7%

ราคานี้สำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑล

จำนวนพนักงาน 51-200 คน
65,000.- ( 8 MAN-DAY )

ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางและ VAT 7%

ราคานี้สำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑล

รับประกันตรวจผ่าน 100%

จัดทำระบบโดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดทำเอกสาร

  1. จัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้นโดยยึดเอกสารเดิมขององค์กรมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยเพิ่มสิ่งที่ระบบมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับองค์กร
  2. จัดทำเอกสารคุณภาพ สร้างคู่มือการปฏิบัติงาน สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการทำงานต่างๆ
  3. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน CODEX GMP
  4. อบรมการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
  5. จัดการซ้อมการตรวจประเมิน (Pre audit)