รับทำระบบ ISO 9001:2015

TQA ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2910 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ท่านจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของเรา

1. รับทำ ISO 9001:2015 พร้อมขอใบรับรองกับหน่วยงานตรวจประเมิน (Certification Body: CB) ในระยะเวลาที่ลูกค้าร้องขอ รับประกันตรวจผ่านได้รับใบรับรอง 100% โดยการช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดของข้อกำหนด ISO 9001:2015 และผู้ตรวจประเมินร้องขอ
2. รับทำเอกสาร ISO 9001, ออกแบบเอกสารคุณภาพให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรให้เข้าใจง่าย เอกสารน้อยเหมาะสำหรับบริษัทที่ไม่เคยทำ ISO มาก่อน
3. ทำระบบให้ได้ทั้งคุณภาพองค์กรและใบรับรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดของเสียและเพิ่มผลผลิตเพื่อช่วยในการลดต้นทุน
4. สร้างความตระหนักให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบ ISO
5. ทำระบบ ISO 9001:2015 โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าขององค์กรได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ
6. ช่วยลดต้นทุนในการจัดทำระบบ ISO 9001:2015 โดยการนำเสนอราคาที่ประหยัดและเหมาะสม
7. รับฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ ISO 9001:2015 สอนข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เข้าใจ ทำเป็น เห็นผล ลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มกำไร สร้างจุดแข็ง ยกระดับให้องค์กร

เจาะลึกปัญหาขององค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษามากว่า 20 ปี

รับประกันตรวจผ่าน 100%

พิเศษ ฝ่าวิกฤตโควิด 19

"ที่ปรึกษาพร้อมตรวจรับรองสำหรับ SME ที่มีพนักงานไม่เกิน 20 ท่าน ราคาเพียง 85,000 บาท"

* หมายเหตุ ราคานี้เฉพาะผู้ตรวจรับรองที่เราเลือกให้เท่านั้น ไม่รวมค่าเดินทางสำหรับพื้นที่นอกเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล

กด Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ LINE: tqathai

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-1413-3129

คุณมีปัญหาแบบนี้หรือไม่

 • ต้องการระบบ ISO ไม่เคยทำมาก่อน ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • ยังไม่มีพนักงานที่ดูแลระบบมาตรฐาน ISO โดยตรง
 • เอกสารเยอะเริ่มต้นไม่ถูกไม่มีตัวแบบในการจัดทำระบบ
 • ต้องการทำ ISO ให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • กังวลว่าทำแล้วจะตรวจขอรับรองไม่ผ่าน
 • เคยทำที่อื่นแล้วยังไม่ผ่าน
 • ทำงานแบบไร้ทิศทาง ไม่มีระเบียบแบบแผน
 • การสื่อสารที่ผิดพลาดในการทำงานทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

 

ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่น่าเชื่อถือ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการทำระบบครั้งนี้

 • พนักงานในองค์กรทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น
 • องค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ลดของเสียและความสูญเสียในการทำงานที่ผิดพลาด
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • วัดการเจริญเติบโตทางธุรกิจได้
 • มีความสามารถด้านการแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีกลยุทธ์
 • ปรับเชิงการตลาดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์ได้ดียิ่งขึ้น
 • ลดความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวในการทำงาน

 

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่เราดูแล

TSGO Engineering Co., Ltd.

"TSGO Engineering Co., Ltd. ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษา TQA ในการดำเนินการประยุกต์ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการประกอบกิจการ ดำเนินธุรกิจหลักคือออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานแบบครบวงจร งานออกแบบ ผลิต-ประกอบตู้สวิตซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสารและประยุกต์ระบบให้เกิดความเข้าใจ ไม่ซับซ้อน ป้องกันความเสี่ยงในกระบวนปฎิบัติงาน สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงาน"

บริษัท บุญทวี ทรานสปอร์ต จำกัด

"บริษัท บุญทวี ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษา TQA ในการดำเนินการประยุกต์ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการประกอบกิจการ ดำเนินธุรกิจหลักคือการขนส่งทางทางบกให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสารและประยุกต์ ระบบให้เกิดความเข้าใจ ไม่ซับซ้อน ป้องกันความเสี่ยงในกระบวนปฏิบัติงาน สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความมั่นใจและพึงพอใจให้กับลูกค้า"

Siam Telecom CTX Co., Ltd

"Siam Telecom CTX Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994 โดยบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้บริหาร ควบคู่กับการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษา TQA ในการดำเนินการประยุกต์ระบบ ISO9001:2015 อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และประยุกต์ระบบให้เกิดความเข้าใจได้อย่างคล่องตัว การดำเนินที่เข้าใจได้ง่าย สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงาน"

Wealthplus Systems Co., Ltd

"Wealthplus Systems Co., Ltd ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการดำเนินการประยุกต์ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการประกอบกิจการดำเนินธุรกิจหลักคือตัวแทนจำหน่าย จัดหา ติดตั้ง บริการหลังการขายเครื่องเติมอากาศ (waste water aeration) ให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง ที่บริหารโดยผู้บริหารรุ่นใหม่มีวิสัยทัศกว้างไกล อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และประยุกต์ระบบให้เกิดความเข้าใจ ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้บริหารสามารถธุรกิจได้อย่างคล่องตัว การดำเนินที่เข้าใจได้ง่ายโดยเน้นหัวใจแห่งการบริการเป็นสำคัญ สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงาน"

Systech Service and Supply Co., Ltd

"Systech Service and Supply Co., Ltd ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการดำเนินการประยุกต์ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการประกอบกิจการดำเนินธุรกิจหลักคือบริการบำรุงรักษาวาล์วให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการดำเนินที่เข้าใจได้ง่าย สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เพื่อเป็นมืออาชีพในการให้บริการวาล์วและเครื่องมือครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะและความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง"

บริษัท ยูเรเซีย พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

"บริษัท ยูเรเซีย พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการดำเนินการประยุกต์ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการประกอบกิจการดำเนินธุรกิจหลักคือบริการทำความสะอาดให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง ที่บริหารโดยผู้บริหารรุ่นใหม่มีวิสัยทัศกว้างไกล อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการดำเนินที่เข้าใจได้ง่าย โดยเน้นหัวใจแห่งการบริการเป็นสำคัญ สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น"

Super Vac Co.,Ltd.

"Super Vac Co.,Ltd. ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการดำเนินการประยุกต์ระบบISO9001:2015 ในขอบเขตการประกอบกิจการ ดำเนินธุรกิจหลักคือจำหน่ายเคมีทำความสะอาดและเครื่องมืออุปกรณ์ ทำความสะอาด ที่บริหารโดยผู้บริหารรุ่นใหม่มีวิสัยทัศกว้างไกล อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการดำเนินที่เข้าใจได้ง่าย สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรลดภาระและความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า"

บริษัท เอ็น บี ฟาสเทค จำกัด

"บริษัท เอ็น บี ฟาสเทค จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการดำเนินการประยุกต์ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการประกอบกิจการดำเนินธุรกิจหลักคือจำหน่ายและติดตั้งระบบโทรคมนาคมให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง โดยผู้บริหารเป็นชาวไทยที่มีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยคนไทยให้เป็นที่ยอมรับ อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการดำเนินที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรลดภาระและความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ที่สำคัญยิ่งคือเรื่องมุมมองให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกันปัญหา มากกว่าการแก้ปัญหาสร้างความยั่งยืนธุรกิจร่วมกัน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า"

HIT(BKK) Co. Ltd

"H.I.T.(BKK) Co.,Ltd ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษา TQA ในการ implement ระบบ ISO9001 ในขอบเขตการประกอบกิจการสร้างและซ่อมแม่พิมพ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง โดยผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ เรามุ่งหวังว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการควบคุมการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการ Implement ที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรลดภาระและความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตามระเบียบและขั้นตอนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ "

บริษัท ซินเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด

"ขอขอบคุณ บริษัทที่ปรึกษา TQA เข้ามาช่วยวางระบบ ISO 9001:2015 ด้านการบริการเกี่ยวกับบำรุงรักษา Cooling Tower ทำให้ภาพรวมคือทุกฝ่ายเข้าใจเนื้อหา ภาพของข้อกำหนด ISO9001 เข้าใจง่าย ทำเรื่องยากให้ดูง่ายทั้งการสอนและเชิงปฏิบัติการ เข้าใจหลักการทำงานของระบบนำมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

บริษัท ไทยธนโชติ จำกัด

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ได้เข้าโครงการจัดทำระบบ ISO9001:2015 โดยที่ปรึกษา TQA ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในการสร้างกระบวนการทางวิศวกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ กำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำงาน และสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดในแต่ละหน่วยงาน ทำให้ช่วยลดปัญหาในการประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ"

บริษัท ริลซัน อินดัสทรี ไทยแลนด์ จำกัด

"ดำเนินธุรกิจผลิตปะเก็นเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศได้เข้าโครงการจัดทำระบบ ISO9001:2015 โดยที่ปรึกษา TQA ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเราได้เยอะมากเรื่องการจัดทำเอกสาร การวิเคราะห์กระบวนการให้สอดคล้องกับการทำงานของธุรกิจ สร้างความเข้าใจในระบบให้กับพนักงานและการวัดประสิทธิภาพของการทำงานของพนักงาน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร

"เรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร รู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทางบริษัท ที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO9001:2015 ที่ตอบโจทย์และเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการและควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ผลตอบกลับที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถสะท้อนจุดอ่อนและเป็นมุมมองของคนนอกที่จะช่วยให้ทางบริษัทฯ พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทางผู้บริหารขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา มา ณ ที่นี้ด้วย อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา ISO และสามารถแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเชิงลึกได้เป็นอย่างดี อาจารย์ให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองและตรงประเด็น ทางบริษัทฯ จะรักษาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางอาจารย์ที่ปรึกษาในโอกาสต่อๆ ไป ขอบคุณค่ะ"

บริษัท เอเวอร์สปริง อโกรเคม จำกัด

"บริษัท เอเวอร์สปริง อโกรเคม จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัท ที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการบริการผลิตและบรรจุเคมีเกษตร พบว่าพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำระบบ สร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีม อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการ Implement ที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรลดภาระและความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน"

บริษัท เอฟ แอนด์ ดับบลิว อะโกรเคม จำกัด

"บริษัท เอฟ แอนด์ ดับบลิว อะโกรเคม จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษา TQA ในการ implement ระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการบริการผลิตและบรรจุเคมีเกษตร เราพบว่าเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานได้อย่างชัดเจน มีกระบวนการติดตามภายในที่เข้มแข็ง ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยสร้างความชัดเจนในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นระเบียบของพื้นที่ทำงานและการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ"

บริษัท เอ อาร์ เอ็น ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"เรา บริษัท เอ อาร์ เอ็น ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการจัดทำระบบ ISO9001:2015 ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อการปรับปรุงองค์กรให้เกิดความเชื่อมั่นของลูกค้า อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสารและการ Implement ที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับสถานการณ์"

บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด

"บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด โดยอาจารย์ชเยช ผู้เชี่ยวชาญการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษา TQA ในการทำระบบ ISO9001:2015 ในขอบเขตการบริการศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสารและการ Implement ที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรลดภาระและความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน"

บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท อาร์ เอส จี แบง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

"บริษัท อาร์ เอส จี แบง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO:9001 2015 ในขอบเขตการบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและการจัดการ ให้บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดูแลหมู่บ้าน อาคาร และงานนิติบุคคล เราพบว่าเรามีขั้นตอนที่ทำงานอย่างชัดเจน มีกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบกำกับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงาน อาจารย์มีการต่อยอดกระบวนการทำงานเดิมที่เราประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบกำกับดูแลในการทำงานให้ง่ายขึ้น ขอบคุณค่ะ"

บริษัท คอร์เฮ้าส์ ประเทศไทย จำกัด

"บริษัท คอร์เฮ้าส์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO ในขอบเขตการบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดหา ผลิตและจำหน่ายแกนกระดาษ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ความรู้ในการจัดทำกระบวนการทำงานให้มีประสิทธาภพและวัดผลการปฏิบัติงานได้ทุกกระบวนการ สามารถสอบกลับการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เราได้รับประโยชน์จากโครงดำเนินการเชิงปฏิบัติการของที่ปรึกษาเป็นอย่างมาก จากนี้ไปเราจะรักษามาตรฐานอย่างเข้มงวดและพัฒนาองค์กรตามคำมั่นสัญญาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ขอบคุณมากครับ"

บริษัท ทรูพร็อพเพอตี้ เซอร์วิส จำกัด

"บริษัท ทรูพร็อพเพอตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ปรึกษาTQA ในการ implement ระบบ ISO:9001 ในขอบเขตการประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการ Implement ที่เข้าใจได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรลดภาระและความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน สอบกลับถึงประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกมีการวัดผลงานได้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตามระเบียบและขั้นตอนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ "

บริษัท ยูโร-กราฟิคส์(88) จำกัด

"ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ ที่ได้เสียสละเวลามาทำการอบรมระบบ ISO 9001:2015 ให้กับทางเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัท ยูโร-กราฟิคส์(88) จำกัด กระผมในฐานะตัวแทนของบริษัท รู้สึกมีความยินดีและภูมิใจที่การอบรมของอาจารย์ทำให้การพัฒนาการในการทำงานมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น มีขั้นตอนในการทำงานชัดเจน พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำมากขึ้น กระผมขอรับรองว่าจะสานต่อสิ่งที่อาจารย์มอบให้ ให้เกิดการพัฒนาแบบต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับ ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับ"

บริษัท พีพีพี พัฒนา สุวรรณภูมิ จำกัด

"อาจารย์สามารถให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของ Background, Requirements รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการ QMS,EMS ภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้านการให้คำปรึกษา คำแนะนำ : อาจารย์สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อย่างรวดเร็วและชัดเจน ด้านบรรยากาศการสอน : อาจารย์สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนได้ดีรวมทั้งเป็นการเรียนแบบ interactive เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ท้ายสุดบริษัท PPP ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้และคำแนะนำจนสามารถบรรลุการตรวจสอบทั้ง QMS และ EMS ได้ตามเป้าหมายของบริษัทครับ"

โดยมุ่งเน้น

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตในการทำงาน กระตุ้นให้เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานปรับปรุงการลดต้นทุน ลดของเสียให้บริษัท ลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ จัดทำระบบเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อคู่ค้าของท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ

จัดทำระบบโดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดทำเอกสาร

1. ทำเอกสาร ISO 9001:2015 ตั้งแต่เริ่มต้นโดยยึดเอกสารเดิมขององค์กรมาประยุกต์ใช้ร่วมกันโดยเพิ่มสิ่งที่ระบบมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับองค์กร
2. จัดทำเอกสารคุณภาพ ISO 9001 สร้างคู่มือปฏิบัติงานสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการทำงานต่างๆ
3. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
4. อบรมการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน
5. จัดการซ้อมการตรวจประเมิน

ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

 1. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
 2. จัดทำเอกสาร
 3. อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน Internal Audit ISO 9001:2015
 4. การซ้อมตรวจประเมิน Pre-audit
 5. การขอรับรองกับทางสถาบันผู้ตรวจประเมิน (Certification Body)

*** ซึ่งตามกระบวนการข้างต้นทั้งหมดนี้ทาง TQA จะช่วยดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ท่านจนผ่านการรับรอง 100% ***