รับทำระบบ ISO 14001:2015

จัดทำระบบ ISO 14001:2015 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดยทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

บริษัทไทย ควอลิตี้ แอดวานซ์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2910 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ท่านจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของเรา

รับประกันตรวจผ่าน 100%

ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)

การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานนี้จำเป็นต้องมีการเขียนใหม่อย่างครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายและจุดประสงค์ของมาตรฐานนี้สนับสนุนความจำเป็นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในโลกปัจจุบันและสะท้อนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศที่องค์กรต่างๆ เข้าไปดำเนินงาน

มาตรฐาน ISO 14001:2015 ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและนำการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาไว้ใน แผนกลยุทธ์ขององค์กร มาตรฐานนี้เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดในทุกภาคส่วนธุรกิจ

โดยมุ่งเน้น

ช่วยลดผลกระทบที่เป็นอัตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบ พลังงานอย่างมีคุณค่า ลดความเสี่ยงภายใต้กระบวนการผลิตและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนโดยการใช้เทคนิคการควบคุม เช่น reduce, reuse, recycle

จัดทำระบบโดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดทำเอกสาร

  1. จัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้นโดยยึดเอกสารเดิมขององค์กรมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยเพิ่มสิ่งที่ระบบมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับองค์กร
  2. จัดทำเอกสารคุณภาพ สร้างคู่มือการปฏิบัติงาน สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการทำงานต่างๆ
  3. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015
  4. อบรมการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
  5. จัดการซ้อมการตรวจประเมิน (Pre audit)