รับทำระบบ IATF 16949:2016

จัดทำระบบ IATF 16949:2016 ระบบบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการยกระดับองค์กรด้วยการเข้าสู่มาตรฐานสากล IATF 16949 โดยทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บริษัทไทย ควอลิตี้ แอดวานซ์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2910 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบบริหารคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ TS (IATF) 16949ท่านจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของเรา

สำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้รับรองระบบ ISO 9001:2015
119,000.- (14 MAN-DAY)

อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 (1 MAN-DAY)

อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016 (1 MAN-DAY)

อบรมการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (1 MAN-DAY)

อบรม Core Tools (2 MAN-DAY)

จัดทำเอกสาร (6 MAN-DAY)

อบรม ISO 19011:2018 (ตามมาตรฐาน IATF 16949:2016) (1 MAN-DAY)

การซ้อมตรวจประเมิน Pre-audit (2 MAN-DAY)

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทางและ VAT 7%

ราคาข้างต้นสำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพปริมณฑล

สำหรับองค์กรที่ได้รับรองระบบ ISO 9001:2015 แล้ว
99,000.- (12 MAN-DAY)

อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016 (1 MAN-DAY)

อบรมการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (1 MAN-DAY)

อบรม Core Tools (2 MAN-DAY)

จัดทำเอกสาร (5 MAN-DAY)

อบรม ISO 19011:2018 (ตามมาตรฐาน IATF 16949:2016) (1 MAN-DAY)

การซ้อมตรวจประเมิน Pre-audit (2 MAN-DAY)

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทางและ VAT 7%

ราคาข้างต้นสำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพปริมณฑล

รับประกันตรวจผ่าน 100%

โดยมุ่งเน้น

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตในการทำงาน กระตุ้นให้เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานปรับปรุงการลดต้นทุน ลดของเสียให้บริษัท ลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ จัดทำระบบเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อคู่ค้าของท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ

จัดทำระบบโดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดทำเอกสาร

  1. จัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้นโดยยึดเอกสารเดิมขององค์กรมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยเพิ่มสิ่งที่ระบบมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับองค์กร
  2. จัดทำเอกสารคุณภาพ สร้างคู่มือการปฏิบัติงาน สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการทำงานต่างๆ
  3. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016
  4. อบรมการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
  5. จัดการซ้อมการตรวจประเมิน (Pre audit)