รับทำระบบ HACCP

จัดทำระบบ HACCP หรือ (Hazards Analysis and Critical Points)

ระบบ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) คือระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อาทิ เศษแก้ว และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

บริษัทไทย ควอลิตี้ แอดวานซ์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2910 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา ท่านจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของเรา

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน 1-50 คน
75,000.- ( 9 MAN-DAY )

ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางและ VAT 7%

ราคานี้สำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑล

จำนวนพนักงาน 51-200 คน
85,000.- ( 10 MAN-DAY )

ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางและ VAT 7%

ราคานี้สำหรับ 1 บริษัท

ฟรีค่าเดินทางสำหรับบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑล

รับประกันตรวจผ่าน 100%

จัดทำระบบโดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดทำเอกสาร

  1. จัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้นโดยยึดเอกสารเดิมขององค์กรมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยเพิ่มสิ่งที่ระบบมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับองค์กร
  2. จัดทำเอกสารคุณภาพ สร้างคู่มือการปฏิบัติงาน สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการทำงานต่างๆ
  3. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน GMP & HACCP
  4. อบรมการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
  5. จัดการซ้อมการตรวจประเมิน (Pre audit)